Till sidans huvudinnehåll

Hur fungerar solceller?

När solens strålar landar på en solcell uppstår magi - och el kan börja produceras. Här kan du läsa om vad solceller är gjorda av, dess fördelar och nackdelar och om solcellerna fungerar när det är mulet eller vinter.

Hur fungerar solceller?

När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan. Om man kopplar ihop sidan med en elkabel börjar elektronerna röra sig från ena sidan till den andra - solstrålarna har då omvandlats till elektrisk ström! 

Vad är solceller gjorda av?

Själva solcellerna består av kisel. Solcellerna är ofta seriekopplade och bildar då en solcellspanel. Panelerna är gjorda av glas och har en aluminiumram. Det kan även finnas mindre mängder av plast, silver, koppar och bly i solceller.

Solceller - för- och nackdelar

Funderar du på att installera solceller hemma, bli mikroproducent och sälja solel? Här kan du läsa om för och nackdelarna med solceller.

Fördelar

  • Ger dig fossilfri el
  • Sänker dina elräkningar 
  • Höjer värdet på ditt hus
  • Är så gott som underhållsfria
  • Har lång livslängd

Nackdelar

  • Kostar mycket vid installationstillfället, men ger dig en bra avkastning på sikt
  • Ger utsläpp vid själva tillverkningen - men blir snabbt klimatpositiva när de är monterade och närproducerar fossilfri och förnybar el
  • Producerar bara el när det är ljust

Hur fungerar solceller på vintern och när det är mulet? 

Solceller producerar såklart mest el under det ljusa sommarhalvåret men fortsätter faktiskt att producera även när solen lyser med sin frånvaro - och under vintern! Det behöver nämligen inte vara soligt utan ljust för att solcellerna ska kunna generera el. Därför finns det förutsättningar för att din solcellsanläggning ska producera el även under de mörkare månaderna. Tack vare reflektion från snö kan solceller producera solenergi även under vintern!

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår solcellspark på Lilla Nyby.

Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Vår egna solcellspark

Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045. Det här är ett av våra bidrag för att vi tillsammans ska nå målet.