Till sidans huvudinnehåll

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi produceras från källor som ständigt förnyas och aldrig tar slut. Läs och lär dig mer om förnybara energikällor!

Exempel på förnybar energi

Förnybar energi kommer från källor som aldrig tar slut och som hela tiden förnyas. Några exempel på förnybara energikällor är:

  • Sol
  • Vind 
  • Vatten
  • Biobränsle

Varför ska man välja el från en förnybar källa?

När du väljer el som är producerade från förnybara källor ser du till att mindre el som produceras med fossila bränslen kommer in i vår elmix samtidigt som du bidrar till minskade koldioxidutsläpp vid elproduktion. 

Vad är icke förnybar energi?

Energi som inte är förnybar kommer från fossila bränslen som tar lång tid att förnyas och som därför en dag kommer att ta slut. Exempel på icke förnybara energikällor är:

  • Olja
  • Kol
  • Gas

Vår elproduktion är förnybar och fossilfri

När du köper din el av oss kan du räkna med att den kommer från förnybara och fossilfria källor. Genom solcellsparken på Lilla Nyby kan du som är privatkund köpa solel till ditt elavtal och på så sätt välja mer specifikt hur du vill att din el ska vara producerad.

Grönskande skog med björkar

Gör ett klimatsmart val till ditt elavtal

Miljömärk din el genom att lägga till Bra Miljöval eller välja till lokalproducerad solkraft!

Text: Välkommen, vi har vardagsvänliga fossilfria elavtal

Elavtal

Här kan du teckna ditt nya elavtal. Välj bland våra elavtal Fast pris, Rörligt pris eller vårt populära elavtal Eskilstuna-el med lokalproducerad förnybar el.

Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Elens ursprung

Hur produceras den el vi säljer och vad har vår elproduktion för påverkan på miljön?