Till sidans huvudinnehåll
Bild på tecknad sol på en äng

Solklar fakta om solenergi

Häng med - här får du ta del av fakta om allt från hur stor solen är, vad som är skillnaden mellan solenergi och solkraft samt var världens (just nu) största solcellspark ligger.

Solenergi, solkraft och solel

SOLENERGI - Energin som kommer från solens ljus.

SOLKRAFT -  Här tar vi hand om energin som finns i solens ljus och omvandlar den till el.

SOLEL - El producerad i ett solkraftverk kallar vi solel. Välj till solkraft i ditt elavtal så får du förnybar och närproducerad solel från Lilla Nyby.

Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Fyra korta fakta om solceller

 1. Med solpaneler genereras elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan även producera elektricitet under molniga dagar, med då blir produktionen betydligt lägre.
 2. Sveriges största solcellspark finns utanför Strängnäs. Den ägs av HSB och är 35 hektar stor. Parkens energiproduktion motsvarar årselanvändningen för cirka 5 000 lägenheter.
 3. Varje år rankar Svensk Solenergi Sveriges alla kommuner utifrån installerad effekt solel (W/inv.). Vinnare:
  2020 Sjöbo kommun (456 W/inv.)
  2021 Strängnäs (500 W/inv.) 
 4. Solenergi har låg miljöpåverkan. Installation och produktion av solsystem är dock förknippade med vissa utsläpp.
Bild på jämförelsegraf för världens största planerade solcellspark i relation till Sveriges största.

Världens (just nu) största solcellspark

Just nu finns världens största solcellspark i Bhadla, Indien. Bhadla Solar Park har en effekt på 2 245 MegaWatt (MW) och är 57 km2, alltså ungefär 112 gånger så stor som HSBs solcellspark i Strängnäs som under 2021 var Sveriges största.

I Australien planeras en solcellspark som ska täcka 120 km2 och beräknas ha en installerad effekt på 10 GW, det vill säga 4–5 gånger så stor som Bhadla Solar Park och mer än 800 gånger så stor som solcellsparken i Strängnäs. Parken i Australien planeras vara färdig 2026.

Den gula rektangeln på bilden visar storleken på Sveriges största solcellspark jämfört med den kommande i Australien.

Bild på tecknad sol på en äng

Gigantiska snabba energifakta om solen

 • Solens diameter är 109 gånger så stor som jordens och 10 gånger så stor som Jupiters (den största planeten i solsystemet). Över en miljon jordklot skulle kunna rymmas i solen.
 • Solljusets hastighet. Om man skulle ta en bil med obegränsad bränsletillgång och köra i 100 km/h 24 timmar om dygnet, så skulle det ta ungefär 170 år att nå solen. Ljuset från solen färdas med en hastighet av 299 792 km/s och når jorden på lite drygt åtta minuter.
 • Solens energi. Varje sekund omvandlas cirka fyra miljoner ton av solens materia till energi, vilket bland annat producerar värmen som vi känner och ljuset som vi ser här på jorden. Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden.
 • Solen består till största delan av väte, vilket genom fusion bildar helium. Det är denna förening som ger solen dess oerhörda värme. Någonstans nära kärnan är temperaturen otroliga 15 000 000 grader. På ytan är det ”bara” 5 500 grader.
Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Fakta om solcellsparken på Lilla Nyby

 • Beslutet att bygga en solcellspark i egen regi togs av vår styrelse i december 2020.
 • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
 • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
 • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.
Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.

Elektrifiering av nästan precis EVERYTHING

Elektrifiering av nästan precis EVERYTHING

Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå fossilfrihet. Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala nyckeln som jobbar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig.