Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Vi bygger en solcellspark vid Lilla Nyby

Att vi valt att satsa på att bygga en solcellspark går helt i linje med målet att Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045 och att en stor del av våra kunder ser positivt på solel. I september påbörjas byggnationen och planen är att parken ska vara färdig i november.

Fakta om solcellsparken på Lilla Nyby

  • Den byggs på en del av en deponi, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Planen är att solcellsparken ska stå färdig i november.
  • Sveriges största solcellsleverantör, Svea Solar, vann upphandlingen och bygger solcellsparken på uppdrag av oss.
  • Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras även för att maximera solinstrålningen.

Vem ska kunna köpa elen som produceras i solcellsparken?

Parken ska leverera lokalproducerad och förnybar solel till dig som är elhandelskund hos oss, oavsett om du bor i villa eller lägenhet. Snart kommer du kunna läsa om vad du ska göra för att kunna köpa elen som produceras i solcellsparken. 

När kan man börja köpa elen som produceras i solcellsparken?

Vi kommer gå ut med information, bland annat här på hemsidan, så snart du som kund kommer kunna börja köpa elen som produceras i solcellsparken. Håll utkik här på hemsidan och i våra sociala kanaler! 

Frågetecken

Frågor och svar om solcellsparken på Lilla Nyby

Var byggs solcellsparken? När är den färdig? Här hittar du de vanligaste frågorna om vår solcellspark vid Lilla Nyby.

Tony Roos

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Tony Roos
Projektledare för solcellsparken
Telefon: 016-10 66 07
Mejl: tony.roos@esem.se