Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Vi har släppt in solen på Lilla Nyby

Att vi valt att satsa på att bygga en solcellspark går också helt i linje med målet att Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045 och att en stor del av våra kunder ser positivt på solel. Du som är kund hos oss kan köpa närproducerad solkraft från solcellsparken på Lilla Nyby.

Varför valde vi att bygga en solcellspark?

Vi vet genom undersökningar att våra kunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Samtidigt ser vi också att det finns ett stort intresse för att köpa närproducerad el. För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer, en av dem är närproducerad el. Därför har vi valt att bygga en solcellspark på den gamla deponin, mer känd som soptippen, vid Lilla Nyby.

Vem kan köpa elen som produceras i solcellsparken?

Du som är privatkund och som redan har ett elavtal med oss kan lägga till Solkraft till ditt elavtal och då få solel som produceras i solcellsparken på Lilla Nyby. 

Hur gör man för att köpa solkraft från Lilla Nyby?

Det är enkelt! Fyll i det här formuläret och ange sedan hur mycket solkraft du vill köpa. När du gjort din beställning har du lagt till Solkraft till ditt befintliga elavtal. 

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår solcellspark på Lilla Nyby.