Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Vi bygger en solcellspark vid Lilla Nyby

Att vi valt att satsa på att bygga en solcellspark går också helt i linje med målet att Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045 och att en stor del av våra kunder ser positivt på solel. Målet är att parken ska vara färdig i november och tas i drift innan årsskiftet.

Varför bygger vi en solcellspark?

Vi vet genom undersökningar att våra kunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Samtidigt ser vi också att det finns ett stort intresse för att köpa närproducerad el. För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer, en av dem är närproducerad el. Därför bygger vi en solcellspark på den gamla deponin, mer känd som soptippen, vid Lilla Nyby.

Vem ska kunna köpa elen som produceras i solcellsparken?

Parken ska leverera lokalproducerad och förnybar solel till dig som är elhandelskund hos oss, oavsett om du bor i villa eller lägenhet. Snart kommer du kunna läsa om vad du ska göra för att kunna köpa elen som produceras i solcellsparken. 

När kan man börja köpa elen som produceras i solcellsparken?

Inom kort kommer vi gå ut med en intresseanmälan som du kan fylla i om du är intresserad av att köpa närproducerad solkraft från solcellsparken. Håll utkik här på webben och i våra sociala kanaler.

Frågetecken

Frågor och svar om solcellsparken på Lilla Nyby

Var byggs solcellsparken? När är den färdig? Här hittar du de vanligaste frågorna om vår solcellspark vid Lilla Nyby.

Tony Roos

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Tony Roos
Projektledare för solcellsparken
Telefon: 016-10 66 07
Mejl: tony.roos@esem.se