Till sidans huvudinnehåll

Elektrifiering av nästan precis EVERYTHING

Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå fossilfrihet. Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala nyckeln som jobbar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig.

Vi ser att företag har ett allt större elbehov. Många verksamheter vill etablera sig här i Mälardalen, framför allt i Eskilstuna Logistikpark.
– Det är positivt och ger fler jobb. Vi är en hållbar möjliggörare som ser till att det finns tillräckligt med el för alla som vill komma hit, säger Kjell Andersson, vd på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Samtidigt växer befolkningen och vi har höga krav på att alla möjliga sorters eldrivna apparater ska fungera – dygnet runt.
– Det räcker ju att ta en titt på hur den egna vardagen ser ut. Mobiltelefonen är ett måste för de flesta av oss. Många ställde om till hemarbete under pandemin, vilket förstås kräver en bra uppkoppling – men även pålitlig tillgång till elektricitet. Det är grunden för att allt ska fungera, säger Kjell Andersson.

”El är inte bara viktigt, det är en förutsättning, annars stannar samhället. Vår ambition är att hålla den höga leveranssäkerheten på nästan 100 procent.”

Samhället ställer om från fossilberoende till el

De senast åren har många elbilar börjat rulla på våra vägar. Även transportsektorn där tyngre fordon ingår, ska i allt större utsträckning elektrifieras.

Samtidigt som efterfrågan på el ökar, både från privatpersoner och industri, så ska samhället ställa om till förnybar elproduktion.
– Det är en självklar utveckling för att vi ska komma bort från vårt fossilberoende. Att bara byta ut till el som kraftkälla gör ingen skillnad om elen kommer från icke-hållbara källor. Därför ställer vi om till sol och vind som är hållbara kraftkällor. Nackdelen är att den produktionen inte är lika planerbar som dagens huvudsakliga produktionskällor vatten- och kärnkraft. Men även här rör det sig i ett rasande utvecklingstempo. Vi kommer nog inte att kunna styra vädret i framtiden, men vi kommer att hitta andra sätt att skapa stabilitet i elproduktionen.

Elnätet - samhällets ryggrad

Elnätet i Sverige är uppdelat i tre nivåer.

1. Stamnätet som går genom hela landet och ägs av Svenska kraftnät.

2. Regionnätet, som ägs av större aktörer som Vattenfall och Eon.

3. De lokala näten, som ägs av lokala energibolag som exempelvis Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi.

Undvik rusningstrafik på elnäten

Precis som med andra hållbara alternativ innebär elproduktion ändå en viss miljöpåverkan. Då ska vi naturligtvis inte göra av med el i onödan – vare sig ur ett miljöperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns många kilowattimmar att spara genom energieffektiviseringsåtgärder.

Kan vi dessutom jämna ut belastningen i näten är mycket vunnet. Precis som på vägarna vill vi undvika rusningstrafik. För att göra det så smidigt som möjligt krävs såväl teknikstöd som ekonomiska incitament. Även där går utvecklingen snabbt framåt.

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Tips för dig som vill energieffektivisera hemma.

Effektoptimering Eskilstuna - projekt för en hållbar energiomställning och tillväxt

Mälardalen är en av de stora tillväxtregionerna, många vill bo och etablera företag här. I takt med att Eskilstuna växer ser vi en ökad elanvändning vilket kan leda till brist på överföringskapacitet. Hösten 2020 startades ett projekt som tillsammans med våra företag ska hitta lösningar på hur vi kan använda el på ett hållbart sätt för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

Med siktet inställt på hållbar utveckling

Med siktet inställt på hållbar utveckling

Vi är så peppade över att Eskilstuna blivit universitetsstad! Eftersom vi verkar inom en framtidsbransch är forskning och utveckling viktigt för oss. Därför är vi stolta över de samverkansprojekt vi deltar i på Mälardalens universitet, MDU.