Till sidans huvudinnehåll
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Mikroproduktion - vi rätar ut frågetecken

Intresset för att producera sin egen el växer stadigt. Många vill göra en insats för miljön och samtidigt investera i det egna boendet. Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina kostnader och på samma gång bidra till ett hållbart samhälle. Får du dessutom ett överskott från din produktion så köper vi det gärna! Här listar vi fyra frågor som ofta dyker upp.

Vad är en mikroproducent?

En mikroproducent är du som själv producerar förnybar el i liten skala, exempelvis genom solceller.

Varför solel?

Nyttorna är många – såväl för miljön som för dig som privatperson. Elproduktion med solceller är helt koldioxidfri och är därför ett bra val för att leva mer hållbart. Samtidigt minskar du behovet av köpt el och blir mindre beroende av elprisets svängningar. Om du producerar mer el än du själv behöver i hushållet så finns dessutom möjligheten att sälja din överskottsel till oss med ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg.

Hur fungerar det?

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem. Ett solcellssystem omvandlar ungefär 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Hur mycket din solcellsanläggning kan producera beror på placering, skuggning, lutning samt på takets riktning och lutning mot solen.

Hur blir man mikroproducent?

För att bli mikroproducent ansluter du din solcellsanläggning till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller regler och krav. 

Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Bli mikroproducent och sälj din överskottsel till oss

Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Bild på tecknad sol på en äng

Solenergi, solkraft och solel

SOLENERGI - Energin som kommer från solens ljus.

SOLKRAFT -  Här tar vi hand om energin som finns i solens ljus och omvandlar den till el.

SOLEL - El producerad i ett solkraftverk kallar vi solel. Välj till solkraft i ditt elavtal så får du förnybar och närproducerad solel från Lilla Nyby.

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.