Till sidans huvudinnehåll

Eco Friends besöker Lilla Nyby

Klockan är strax före nio på morgonen när dörrarna på den röda bussen öppnas och Slagstaskolans klass 2 kliver ut på återvinningscentralen Lilla Nyby. De har en händelserik dag framför sig, för idag besöker de Eco Friends för att lära sig om återvinning.

Det luktar som man kan förvänta sig på en återvinningscentral. ”Eww!” tjoar flera av barnen när de kliver av bussen, men det är ändå med tydlig förtjusning de nyper fingrarna om näsorna. Bussen har släppt av dem precis utanför färgsorteringshuset där Eskilstunabornas avfall tas om hand och sorteras.

Barnen möts av Madeleine Andersson. Hon jobbar som djurskötare på Parken Zoo och är en del av Eco Friends. Eco Friends är ett unikt koncept för Eskilstuna som riktar sig till alla elever inom kommunen som går i årskurs 2, 4 och 6. De har som mål att på ett roligt och pedagogiskt sätt lära elever om miljö och hållbarhet. Varje år besöker runt 3 000 elever Eco Friends för att lära sig hur det de gör hemma kan påverka både djur, natur och miljö. Efter att Madeleine har presenterat sig tar hon med barnen in i klassrummet som ligger i färgsorteringshuset.

– Hur många av er är det som sopsorterar hemma? frågar Madeleine, och klassrummet fylls av uppräckta händer.

De flesta av barnen sopsorterar och har bra koll på färgsorteringen. De svarar duktigt på Madeleines frågor och delar ivrigt med sig av sina tankar.

Under lektionen får barnen lära sig mer om hur man sorterar, vad som händer med avfallet som kommer till Lilla Nyby, vad återvinning och återanvändning är och varför det är bra för miljön. De får också lära sig vad som kan hända om man slänger sopor ute i naturen och vilka följder det kan ha för djur och natur.

En bit in i lektionen berättar Madeleine sagan om Lilla Nyby. Den utspelar sig på farmors tid, innan vi började sortera vårt avfall, och handlar om en 6-årig flicka som råkar slå sönder en vas. När hon går till Lilla Nyby för att slänga vasen blir hon förskräckt av det enorma sopberget där.

Under sagans gång visar Madeleine ett foto av hur sopberget såg ut på farmors tid. Fotot gör stort intryck på barnen, och efter sagan frågar en pojke om det där med sopberget verkligen var sant.

– Det gäller att hitta olika sätt att fånga barnens uppmärksamhet och stimulera flera av deras sinnen samtidigt. Då blir det lättare för dem att ta till sig saker och förstå, förklarar Madeleine.

Med bilden av sopberget färsk i minnet får barnen följa med in i färgsorteringsanläggningen. Luften i anläggningen vibrerar med ljudet från rullbanden och maskinerna som sorterar avfallspåsarna. Att gå på ramperna ovanför rullbanden är spännande.

Efteråt jämför barnen uppspelt hur de hanterade doftupplevelsen.

– Jag behövde inte ens hålla för näsan, säger ett av barnen stolt.

Madeleine berättar mer om vad de precis fick se. De diskuterar varför det är viktigt att lägga rätt sak i rätt påse och vad man kan göra för att avfallet inte ska hamna utanför påsen på rullbandet.

Så är den första lektionen slut och resan går vidare till Parken Zoo där det bjuds på en klimatsmart lunch – idag blir det vegetariska tacos. Undervisningen fortsätter tillsammans med djurparkens djur. Här läggs fokus på biologisk mångfald. Barnen får lära sig om djurens naturliga miljö, vad som har förändrats i den och varför de utrotningshotade djuren är i djurparken i stället för i naturen.

– Det är när barnen kommer till djurparken och får träffa djuren som det verkligen klickar för många av dem. Djuren blir ju direkt påverkade när sopor hamnar ute i naturen. När barnen får knyta an till djuren blir det som en aha-upplevelse för dem, berättar Madeleine.

Efter en dag fylld av lärande, lek och spännande djur är det så dags för barnen att kliva på bussen igen och åka tillbaka till skolan. Men det de har lärt sig under dagen tar de med sig hem och kan använda i sin vardag.

Madeleine Andersson, djurskötare på Parken Zoo

"Med Eco Friends vill vi dels ge eleverna viktig kunskap om miljö och hållbarhet. Men vi vill även ge barn och ungdomar i kommunen en positiv tro på framtiden och vetskapen om att de är med och påverkar den", säger Madeleine Andersson, Djurskötare på Parken Zoo.

5 fakta om Eco Friends

  1. Elever i årskurs 2, 4 och 6 inom Eskilstuna kommun får möjlighet att lära sig om sambandet mellan miljö och människa genom förankring till den vardag som barnen känner till.
  2. Undervisningen utgår från Eskilstuna Energi och Miljös anläggningar Lilla Nyby, Ekeby och Kraftvärmeverket, samt Parken Zoo.
  3. Med fokus på tema återvinning, vatten eller energi får eleverna lära sig om hållbar utveckling. Syftet är att inspirera dem att vara aktiva, delaktiga och medvetna – med koppling till läroplanen.
  4. Att lära ska vara roligt! Undervisningen uppmuntrar till lek, glädje och nyfikenhet för att förankra kunskap på bästa sätt.
  5. Interaktiv och upplevelsebaserad undervisning – vart tar soporna vägen egentligen?

Utbildningstrappan

  • Andraklassare tillbringar början av dagen på Lilla Nyby och lär sig om återvinning, återanvändning, och avfallshantering. Men också om jordens resurser och det globala samspelet.
  • Fjärdeklassare besöker Ekeby reningsverk under förmiddagen och får fördjupad kunskap om vatten som ämne och resurs i världen, samt även om avlopp och reningsprocessen.
  • Sjätteklassare får en rundtur på Kraftvärmeverket där undervisningen handlar om energi, hur man producerar kraft och värme, materialanvändning, solenergi samt om förnybara och icke förnybara resurser.
  • På eftermiddagarna besöker samtliga årskurser Parken Zoo där förmiddagens tema och kunskap på olika sätt kopplas samman med djur och natur.
Josef Camal var en av de elever som besökte Lilla Nyby återvinningscentral

”Rutschkanan och lejonen på Parken Zoo var roligast! Bilden på sopberget var spännande”, säger Josef Kamal.

Eco Friends barn på utflykt

Eco Friends – konceptet som lär barn om ekologisk hållbarhet

Att få se en bajsbubbelpool eller tennisbollar gjorda av fett och hår. Det är ovanligt vanliga upplevelser för barnen när de besöker Eco Friends, utbildningskonceptet som skapar lärande för både barn och vuxna.