Min anläggning är placerad längre bort än 10 meter, vad kan jag göra?

Det finns flera olika lösningar på hur du kan anpassa din anläggning. Det enklaste och billigaste är att köpa en egen sugslang som du inför varje tömning lägger fram till platsen där slambilen kan parkera. En mer permanent lösning är att gräva ner en fast sugledning. Det är viktigt att varje ände av ledningen har en koppling så att vår personal lätt kan koppla samman vår sugslang med din sugledning.

En annan lösning är att anlägga en väg fram till din anläggning. En slambil kan väga upp till 25 ton, det krävs därför att det finns hårdgjorda vägar med vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme för ett tungt fordon.

Läs mer här om hur du kan anpassa din anläggning och därmed undvika att behöva betala extra för slangdragningar.