Hur bestämmer ni priserna för slamtömning?

Tjänsten slamtömning ligger inom renhållningstaxan som i sin helhet går plus minus noll. Tjänsterna som finns inom renhållningstaxan genererar alltså ingen vinst för bolaget.  Den grundläggande principen är att alla kunder med behov av slamtömning behandlas enligt lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.

För den ordinarie tjänsten slamtömning finns det vissa krav på anläggningen som ska uppfyllas, till exempel avstånd till brunnen och tyngd på locket. Det är en standard som är satt för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt och rationellt sätt. De kunder som har anläggningar som avviker från standarden behöver betala för en tilläggstjänst. Tillägget täcker det extra arbetet som den långa slangdragningen innebär. Till exempel kan det krävas dubbel bemanning, annan utrustning än vanligt, tömningstiden kan vara längre än normalt eller möjligheten till god logistik kan vara försämrad.

Majoriteten av kunderna har anläggningar som uppfyller kraven för en standardslamtömning. Tanken är att den större delen av kollektivet som har anpassat sina anläggningar inte ska behöva betala extra för den mindre grupp inom kollektivet som inte har gjort detsamma.