Måste jag sortera mina sopor?

Vi har alla en skyldighet att sortera ut förpackningar och tidningar enligt Miljöbalkens avfallsförordning. Det är även obligatoriskt att sortera ut matavfall, enligt Eskilstuna kommuns avfallsplan.