Varför valde ni att byta från samarbetet med Fibra till ett nytt upplägg?

2015-2020 ingick vi i ett samarbete med driftbolaget Fibra. Under det samarbetet har vi projekterat och byggt nätet. Fibra har haft säljansvaret, liksom ansvaret för driften av nätet. Även om många på landsbygden fortfarande saknar uppkoppling blir det färre och färre nyanslutningar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar affär, beslutade vi att ta hela ansvaret själva förutom rollen som kommunikationsoperatör, KO. Fiberaffären förändras och växer, med bland annat kopplingar till välfärdstjänster, utvecklad driftövervakning samt efterfrågan på svartfiber för företag. Nu kan vi själva styra vår utveckling inom dessa områden.