Vad är en tjänsteleverantör?

Tjänsteleverantörern levererar tjänster i nätet – till exempel bredband, telefoni och TV. Det är där du beställer dina fibertjänster. 

Du hittar tjänsteväljaren här.