Påverkas larm eller andra uppkopplade apparater när jag ansluter mig till fiber?

Det beror på vilken typ av anslutning du har i nuläget. Kontakta ditt larmbolag samt tjänsteleverantör för att ta reda på vad som gäller.