Vad innebär en fast installation?

Laddboxen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral, dvs. en fast installation. Detta får endast göras av en behörig installatör. Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag. .