Räcker 16 A som huvudsäkring?

För installation av laddbox i villa rekommenderas att du har en huvudsäkring på minst 20 A. Laddboxen installeras på minst 16 A vilket gör att vi rekommenderar minst 20 A på dun huvudsäkring för att det ska finnas utrymme för övrig elanvändning samtidigt som du laddar din bil.