Varför laddar man inte via uttaget för motorvärmare?

Att ladda med bilen med dess medföljande laddare i ett vanligt vägguttag har visat sig vara en säkerhetsrisk. Ofta ligger en gammal och ej dimensionerad installation till grund för detta och flertalet bränder har uppmärksammats runt om i Europa. Om du har funderingar kring detta föreslår vi en kontakt med ditt försäkringsbolag.