Vad är en lastvakt?

En lastvakt känner av hur mycket effekt fastigheten drar och anpassar och optimerar bilens laddning efter det.