Måste vi förstärka upp befintlig el?

Redan från första mötet tar vi med installatören i projektet. På så sätt kan vi tillsammans utreda ert specifika behov kring elbilsladdning. Vi projekterar och planerar vi din anläggning och installatören ger råd kring hur och om ert interna nät behöver förstärkas. Vi väger även eventuella kostnader in kring uppgradering av huvudsäkring.