Hur betalar man för sin laddning?

Betalning av laddning sker enklast genom att ansluta den smarta laddstationen till vår samarbetspartners, Bee Charging Solutions, administrationstjänst. Den enskilde kunden eller hyresgästen tecknar ett separat avtal med Bee Charging Solutions.

Föreningen eller fastighetsägaren kan bestämma vilken taxa som skall tas ut och all administration sköts i Bee's databas. Hyresgästen faktureras varje månad för sin förbrukning och var 6:e månad skickas ett underlag från Bee till fastighetsägaren eller föreningen på hur mycket deras laddare förbrukat. En faktura skickas då från fastighetsägaren eller föreningen till Bee för sin förhöjda förbrukning. Enkelt och minimal administration.