""

Skadestånd vid strömavbrott

Om något har gått sönder eller annan skada har skett på grund av störningar i elnätet så kan du som kund ha rätt till skadestånd.

Enligt ellagen har du som privatkund rätt till skadestånd för utgifter av skador och inkomstbortfall eller annan förlust som uppstått till följd av ett strömavbrott. Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. Skadeståndet ökar alltså inte den totala ersättningen mer än till den del den är överskjutande avbrottsersättningen.

Däremot har du inte rätt till skadestånd om nätägaren kan visa att avbrottet var av exceptionell karaktär och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika strömavbrottet. Regler om skadestånd regleras i ellagen kap. 11 och i de allmänna avtalsvillkoren.

För att få vägledning och råd om skadestånd kan du alltid vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till Eskilstuna kommuns konsumentvägledare.

Om du vill göra en ansökan om skadestånd kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare i ärendet.

Elnätsavgift 2017

Här presenteras aktuella elnätspriser.

""

Elsäkerhet i hemmet

Livsviktigt och livsfarligt.