Bild på upplyst barnrum med leksaker och tält.

Full koll på elkostnaderna med rörligt timpris

Med rörligt timpris mäts och prissätts din elanvändning timme per timme. Det ger dig större möjlighet att påverka din elkostnad genom att styra din elanvändning till timmar på dygnet när elen är billigare.

Teckna rörligt timpris

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer eller om du vill teckna rörligt timpris.