Lokalproducerad förnybar el

Lokalproducerad förnybar el är ett speciellt tillval som endast kan väljas av dig som har Eskilstuna-el. Med detta tillval får du lokalt producerad el från Eskilstuna och Strängnäs som kommer från förnybara energikällor.

Lägg till Lokalproducerad förnybar el till ditt avtal Eskilstuna-el och få el som är lokalt producerad från förnybara källor. Lokalproducerad förnybar el kostar för närvarande 5,76 öre/kWh (inkl. moms) utöver ordinarie elpris. Priset du betalar är rörligt och ändras månadsvis, det innebär att det kan både bli högre och lägre. Fyll i formuläret för att lägga till Lokalproducerad förnybar el.

Vad är Lokalproducerad förnybar el?

Lokalproducerad förnybar el är ett tillval för dig med Eskilstuna-el. Tillvalet ger dig lokalproducerad el från Eskilstuna och Strängnäs,  bland annat från vårt kraftvärmeverk i Eskilstuna. I kraftvärmeverket produceras fjärrvärme och el genom förbränning av biomassa, vilket räknas som en förnybar energikälla.

När kan jag välja Lokalproducerad förnybar el?

Om du har ett elavtalet Eskilstuna-el hos oss kan du när som helst under din avtalsperiod välja att få Lokalproducerad förnybar el.

Hur gör jag för att lägga till Lokalproducerad förnybar el?

Du får alternativet att lägga till Lokalproducerad förnybar el samtidigt som du tecknar Eskilstuna-el.

Om du redan har Eskilstuna-el och vill lägga till Lokalproducerad förnybar el efter att du tecknat avtalet gör du det genom att fylla i och skicka in formuläret som finns på den här sidan.