Priser för dig som har latrin

Vissa villor och fritidshus har latrin. Det är ett system som förvarar avföring på ett hållbart, smart och enkelt sätt. Vi hjälper dig att tömma din latrinbehållare och här nedan står priser för det. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

 Året runt boende

 

Fast avgift i kr per år  
Hämtning 1 ggr varannan vecka 5 720 kr
Hämtning 1 ggr var fjärde vecka

2 860 kr

   

 

Fritidshus
Avgift i kr/säsong och behållare från dass  

 1. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka under maj till september, 10 hämtningar

4 000 kr   

 2. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, var fjärde vecka under maj till september, 5 hämtningar

2 000 kr

 3. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka under juni - augusti, 5 hämtningar

2 000 kr

 4. Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten, varannan vecka i juli, 2 hämtningar

800 kr
   

 

Avgift i kr/säsong och behållare från väg  

1. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till september

3000kr

2. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till september

1500kr

3. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till augusti

1500kr

4. Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

600kr

 

 

 Extra avgifter latrin
Avgift i kr per kärl och hämtning  
Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 250 kr
Tillägg för extra kärl vid ordinarie hämtning 300 kr
Extra hämtning av kärl: inom 7 arbetsdagar från beställning 615 kr
Extra hämtning av kärl: samma dag som beställning 890 kr
Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl 10.00