Till sidans huvudinnehåll

Priser för hämtning av hushållsavfall 2024

För att se samtliga priser, ladda ner Renhållningstaxan i PDF nedan.

Fast avgift för återvinning

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, en- och tvåbostadshus 1 540 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, hyresrätt 980 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, bostadsrätt 1 058 kr/år
Fast avgift, fritidshus 1 240 kr/år
Fast avgift, samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 444 kr/år
   

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl, rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, sortering, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varannan vecka 1 144 kr/år 2 684 kr/år
190 liter, var fjärde vecka 572 kr/år* 2 112 kr/år
370 liter, varannan vecka 2 210 kr/år 3 750 kr/år

 

  Rörlig avgift Miljöavgift för osorterat avfall Fast avgift + rörlig avgift + miljöavgift
190 liter, varannan vecka, osorterat avfall** 1 144 kr/år 3 856 kr/år 6 540 kr/år
370 liter, varannan vecka, osorterat avfall** 2 210 kr/år 7 743 kr/år 11 493 kr/år

*Endast efter godkänd anmälan om hemkompostering hos Miljö och räddningstjänstförvaltningen

** Inga nya abonnemang tecknas. 

Fritidshus

För fritidshusen gäller från och med 2022 nya abonnemangsformer. Detta för att följa Eskilstuna Kommuns renhållningsföreskrifter. 

Pris i kr/kärl och år Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varje vecka, 24 hämtningar 912 kr/år* 2 152 kr/år
190 liter, varannan vecka, 12 hämtningar 465 kr/år 1 696 kr/år
190 liter, var fjärde vecka, 6 hämtningar 228 kr/år** 1 468 kr/år
370 liter, varannan vecka, 12 hämtningar 684 kr/år 1 924 kr/år
370 liter, varje vecka, 24 hämtningar 1 368 kr/år* 2 608 kr/år

* Gäller endast Fritidshus med gemensam hämtning och efter godkänt beslut från EEM.
** Endast efter godkänd anmälan om hemkompostering hos Miljö och räddningstjänstförvaltningen

Extra tjänster för återvinning

Extra hämtning Färgsorterat hushållsavfall, inom 5 arbetsdagar från beställning 488 kr/tillfälle
Extra hämtning Färgsorterat hushållsavfall, i samband med ordinarie tur i området 319 kr/tillfälle

Vid felsorterat avfall tillkommer ett tillägg på 500 kr vid extra hämtning. 

Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l 200 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 500 kr
Utkörning-, byte- eller intag av kärl 385 kr
Byte av förstört kärl (gäller inte när EEM förstört kärlet) 495 kr
Ändring i abonnemang 165 kr

Ladda ner Avfallstaxan

avfallstaxa-for-eskilstuna-kommun-2024.pdf