Till sidans huvudinnehåll

Priser för dig som har slamtömning

Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan som du kan ladda ner i PDF nedan.

Priser för slamavskiljare upp till 3 m³

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

Slamavskiljare upp till 3 m3 1 100 kr
Tillägg för budning vid tömning på områdets ordinarie dag 134 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare på samma anläggning 549 kr
Tillägg per m³ brunnsvolym över 3 m³ 387 kr

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Priser för sluten tank

Avgift i kr per tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.*

Upp till 3 m³ 1 337 kr
 3-4 m³ 1 554 kr
4-5 m³ 1 799 kr
5-6 m³ 2 085 kr
6-7 m³ 2 432 kr
Tillägg per m³ tankvolym över 7 m³ 387 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare (gråvatten) 549 kr

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Tömning av sluten tank Mälartank

Avgift i kr per tömning och tank upp till 5 m³ 1 057 kr
Tillägg per m³ över 5 m³ 208 kr
 

Tilläggstjänster för slamtömning

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 dragmeter. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall.

1 tillägg 385 kr
Tilläggstjänst för slangdragning  
Slangdragning >10-20 m 1 tillägg
Slangdragning >20-30 m 2 tillägg
Slangdragning >30-40 m 4 tillägg
Slangdragning >40-50 m* 6 tillägg
Slangdragning mer än 50 m* 10 tillägg
   
Övriga avgifter  
Lock tyngre än 25 kg* 1 tillägg
Tömning vid tidsbokning på områdets ordinarie dag 400 kr
Akuttömning inom 48 timmar 1 000 kr
Tömning utanför ordinarie arbetstid (kl 07-16)

2 670 kr

Bomkörningsavgift 375 kr
Övervolym (avgift i kr per m3) 650 kr

* Inga nya abonnemang tecknas

Ladda ner Avfallstaxan

avfallstaxa-for-eskilstuna-kommun-2024.pdf
Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Slamtömning på villatomt

Fem tips för bättre slamtömning

Tips för att hålla vägen fri, få bättre tömning och rätt anpassningar finns här.