Priser för dig som har latrin 2020

Vissa villor och fritidshus har latrin. Det är ett system som förvarar avföring på ett hållbart, smart och enkelt sätt. Vi hjälper dig att tömma din latrinbehållare och här nedan står priser för det. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan. Det sker inga ändringar i taxan för 2020.

 Priser för latrinhämtning året runt

 

Fast avgift i kr per år  
Hämtning 1 ggr varannan vecka 6 000 kr
Hämtning 1 ggr var fjärde vecka

3 000 kr

   

 

 Priser för latrinhämtning under sommarsäsong

Avgift i kr per säsong, hämtning max 2 meter från körbar väg  

10 ggr varannan vecka maj-september

3 150 kr

5 ggr var fjärde vecka maj-september

1 575 kr

5 ggr var fjärde vecka juni-augusti

1 575 kr

2 ggr varannan vecka i juli

630 kr
   
 
Avgift i kr per säsong, hämtning utanför toalett (max 50 m från körbar väg)  

10 ggr varannan vecka maj-september

4 200 kr

5 ggr var fjärde vecka maj-september

2 100 kr

5 ggr var fjärde vecka juni-augusti

2 100 kr

2 ggr varannan vecka i juli

840 kr
   

 

Extra avgifter för latrin

Avgift i kr per kärl  
Felsorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 350 kr
Tillägg för extra kärl vid ordinarie hämtning utanför toalett 420 kr
Tillägg för extra kärl vid ordinarie hämtning vid körbar väg 315 kr
Extra hämtning av kärl inom 7 arbetsdagar från beställning, vid toalett 750 kr
Extra hämtning av kärl inom 7 arbetsdagar från beställning, vid körbar väg 645 kr