Prisinformation för anvisningsavtal

Här kan du som idag har ett anvisningsavtal för el se ditt aktuella elpris.

Priset kan variera från månad till månad. Nedanstående pris gäller för perioden februari 2023.

                                       Elpris (öre/kWh)  Årsavgift (kr/år)
Exklusive moms 359,9 518,40
     

 Priset är exklusive moms och avser elområde 3.