Prisinformation för anvisningsavtal

Här kan du som idag har ett anvisningsavtal för el se ditt aktuella elpris.

Priset kan variera från månad till månad. Nedanstående pris gäller för perioden augusti 2023.

                                       Elpris (öre/kWh)  Årsavgift (kr/år)
Exklusive moms 155,8 518,40
     

 Priset är exklusive moms och avser elområde 3.