Lokalt och smart med Eskilstuna-el

Med Eskilstuna-el får du en prismix med både rörligt och fast elpris, och med ett unikt tillval kan du få lokalproducerad, förnybar el. När du tecknar Eskilstuna-el får du även möjlighet att bestämma vilken lokal förening som Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra.

Hur tecknar jag Eskilstuna-el?

Du tecknar Eskilstuna-el genom att fylla i och skicka in formuläret som du hittar längre ner på den här sidan.

Leveransstart tre månader efter tecknat avtal

Med Eskilstuna-el prissäkrar vi delar av ditt elbehov i förväg. Därför kan leveransen starta tidigast 3 månader efter att du tecknat elavtalet.

Lokalproducerad förnybar el

En sak som gör Eskilstuna-el unikt bland våra elavtal är tillvalet Lokalproducerad förnybar el. När du väljer detta tillval får du lokalproducerad el från Eskilstuna och Strängnäs, bland annat från vårt kraftvärmeverk i Eskilstuna. I kraftvärmeverket produceras fjärrvärme och el genom förbränning av biomassa, vilket räknas som en förnybar energikälla.

Detta tillval kan endast väljas av dig som har Eskilstuna-el.

70 % möjlighet och 70 % trygghet

Eskilstuna-el består av en unik prismix av både fast och rörligt elpris. Under vintersäsongen (1 oktober till 31 mars) betalar du 70 % av elförbrukningen till fast pris och 30 % till rörligt pris. Under sommarsäsongen (1 april till 30 september) är det tvärtom – då betalar du 70 % till rörligt pris och 30 % till fast pris. Det gör att du kan känna dig trygg om elpriset går upp och smart när elpriset går ner. Den fasta delen ändras var sjätte månad i enlighet med terminsmarknadens utveckling. Det betyder att ditt elpris kommer att variera över tid; den fasta delen ändras var sjätte månad (inför varje säsong) och det rörliga priset kommer att variera från månad till månad.

Eskilstuna-el gynnar föreningslivet

Det lokala föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat. Du som tecknar Eskilstuna-el får möjlighet att bestämma vilken förening som Eskilstuna Energi och Miljö ska stödja. Se hela listan med föreningar här. Vill du ha Eskilstuna-el utan att göra ett föreningsval fördelar vi bidraget jämnt mellan alla våra föreningar. 

 

Bild på medlemmar från Eskilstuna Nyfors  09/09-lag. Från vänster Rungthiwa, Wilma, Win (mv), Mathias, Ian, Sebastian, Julius, Måns, Sebbe T, Jimi och Nick.

Eskilstuna Nyfors IK - en innebandyförening med plats för alla

Du som väljer elavtalet Eskilstuna-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Eskilstuna Nyfors IK.