Kartbild Husby Rekarne

Klicka på bilden för att förstora.

Skogstorp, Lasse Lutas väg

På den här sidan följer information om projektet att bygga ut allmänt vatten och avlopp längs Lasse Lutas väg.

Tidplan för projektet
Utbyggnadsprojektet beräknas starta i januari/februari 2021 och vara klart i början på juli 2021.

Projektet har försenats då Länsstyrelsen har haft synpunkter som vi behövt invänta.

Informationsmöte
Ett informationsmöte hölls i maj 2020. Här hittar du presentationen från mötet (pdf).

OBS! I presentationen från infomöte i maj anges att anslutning beräknar kunna ske i december 2020, detta har ändrats och ovan tidplan gäller nu.

Frågor och svar om utbyggnad av allmänt VA

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta uppkommer i samband med anslutning av allmänt VA.