Till sidans huvudinnehåll

Övriga avgifter

 Övriga avgifter för vatten och avlopp 2024

 

  kr exkl moms kr inkl moms
Arbeten som inte är prissatta debiteras självkostnad per timme och person 844,77 1 055,96
Avgift för endast avloppsabonnemang per år baseras på antagen förbrukning enligt 13.3 baseras på antagen förbrukning enligt 13.3

Avstängning eller öppning av 
vattentillförsel

1 689,53

2 111,91

Byggvatten, fast avgift per år (avser V, S Df)

Avgift per m³ enligt mätning (avser V, S)

Utan mätning: schablonberäkning till 150 m³ (avser V, S)

3 142,54

16,90

5 049,03

3 928,18

21,13

6 311,29

Förgäves besök vid avtalad tid 844,77 1 055,96
Olovligt öppnad eller stängd servisventil 
samt olovligt borttagen eller
uppsatt vattenmätare
skadestånds-
pliktigt
skadestånds-
pliktigt
Proppning av servisledning 21 288,12 26 610,15
Vatten som tappas ur brandpost per m³ 
(ingen fast avgift)
6,76 8,45
Behandlat processvatten som leds till dagvattennätet per m³ enligt avtal 4,94 6,18

 

Avgifter vattenmätare

   
Byte av villamätare (QN 2,5)
Avser byte av skadad vattenmätare 
utöver ordinarie revideringsintervall
För reparation och byte av större 
mätare debiteras självkostnad
3 519,87 4 399,84
Extra avläsning av mätare 844,77 1 055,96
Länsning av vattenmätarbrunn 844,77 1 055,96
Revision av vattenmätare på kundens 
begäran. (tillkommer självkostnad).
Vid fel på mätaren schablonberäknas 
förbrukningen av Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
När fel inte kan konstateras tillkommer avgift för ned- och uppmontering samt självkostnad för kontroll hos auktoriserad mätarverkstad.
3 379,07  4 223,84
Upp- eller nedmontering vattenmätare 844,77 1 055,96
Avläsning av vattenmätare i nedstigningsbrunn 703,98 879,98

 

Sprinklerservis 

   

Fast avgift per år för separat sprinklerservis med flödeskapacitet:*

   
Upp till 10 l/s 13 409,00 16 761,25
Över 10 l/s men max 20 l/s 26 818,00 33 522,50

 *Upp till 5 l/s och ingen separat servis ingår i normal brukningstaxa

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

 

Anslutningsavgift utanför verksamhetsområde 

kr exkl
moms* 

 kr inkl
moms* 

Avgift för anslutning utanför verksamhetsområde, per bostadsenhet

78 304,28  97 880,35 

*Priset avser alla tre uppsättningar för V, S och Df.

För annan fastighet görs särskild överenskommelse

 

Vattenkiosker 

kr exkl
moms 

 kr inkl
moms 

Uppläggningsavgift                                                                                

 2 400,00  3 000,00

Nyckel per st

200,00 250,00

Avgift per m3

15,00 18,75

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.