Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2022.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 50 879,75 63 599,69
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
50 879,75 63 599,69 
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 36,17 45,21
d) en avgift per lägenhet 16 276,58 20 345,73 
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

20 352,07 

25 440,09

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 70 399,03 87 998,79 
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 70 399,03 87 998,79 
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 36,17 45,21
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 28 177,43 35 221,79