Till sidans huvudinnehåll

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2024.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 59 325,79 74 157,24
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
59 325,79 74 157,24
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 42,17 52,71
d) en avgift per lägenhet 18 978,49 23 723,11 
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

23 730,51

29 663,14

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 82 085,27 102 606,59 
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 82 085,27 102 606,59 
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 42,17 52,71
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 32 854,89 41 068,61