Priser för vatten och avlopp

Här finns aktuella priser för vatten och avlopp för 2023.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Övriga avgifter för VA

Här finns alla övriga priser för vatten och avlopp inom Eskilstuna kommun.

Priser Laboratoriet

Aktuella priser för egen brunn och eget avlopp, inklusive moms och provberedning.