Priser för vatten och avlopp

Här finns aktuella priser för vatten och avlopp för 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Övriga avgifter för VA

Här finns alla övriga priser för vatten och avlopp inom Eskilstuna kommun.

Priser Laboratoriet

Aktuella priser för egen brunn, inklusive moms och provberedning.