Till sidans huvudinnehåll

Enskilt avlopp

Har du behov av att analysera ditt avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium.

Vilka analyser behöver jag? 

En undersökning av enskilt avlopp är vanligtvis kemisk och omfattar oftast analys av totalkväve (N-tot), totalfosfor (P-tot) och biokemisk syreförbrukning (BOD7). Även andra parametrar kan väljas till om önskemål finns. Kontakta Miljökontoret i din kommun för att ta reda på vilka analyser som är aktuella i just ditt fall.

Inlämning av avloppsvatten för analys

Du är välkommen att hämta provtagningsmaterial på vattenlaboratoriet vid Hyndevads vattenverk måndag - torsdag mellan klockan 08.00-15.00 eller fredag mellan 08.00-13.00Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial, men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista (pdf)Utöver provtagningsmaterial medföljer ett avtal om analys (pdf) med kompletterande information.

Inlämning av prov sker måndagar och tisdagar före kl. 14:00 under helgfria veckor.

Kommunens info om enskilda avlopp

På Eskilstuna kommuns hemsida (länk) kan du läsa mer om enskilda avlopp. Där hittar du också råd om hur du sköter din avloppsanläggning.

Laboratoriets öppettider

Laboratoriet har öppet:
Måndag - torsdag: 08:00-15:00 och fredag: 08:00-13:00

OBS! att vi endast tar emot prover måndagar och tisdagar mellan kl. 08:00-14:00 under helgfria veckor.

Vid osäkerhet om öppettider, vänligen kontakta laboratoriet.