Barn och mamma i köket får sitt vatten från egen brunn.

Enskilt dricksvatten

Vill du veta kvaliteten på ditt dricksvatten kan du lämna in ett vattenprov till vårt laboratorium. Vattnet ska inte bara se bra ut och vara fritt från missfärgningar. Det ska också smaka och lukta bra, vara säkert ur hälsosynpunkt och kunna användas för hushållsändamål.

Undersök ditt vatten

Enligt rekommendation med Livsmedelverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, bör den kemiska och mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten utföras en gång per treårsperiod vid s.k. enskilda anläggningar (anläggningar som försörjer en en- eller tvåfamiljsfastighet). För övriga anläggningar bör dricksvattenkvaliteten undersökas minst en gång per år.

I vårt laboratorium kan vi undersöka vattnet på två sätt, mikrobiologiskt och kemiskt, och båda undersökningarna är viktiga ur hälsosynpunkt.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen avser bakterieinnehållet i vattnet och om det är tjänligt ur hälsomässig synpunkt.

Undersökningen sker enligt
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (länk).

Kemisk undersökning

Den kemiska undersökningen visar om vattnet är lämpligt för disk och tvätt (hårdhet, pH-värde, järn- och manganhalt), om det är aggressivt mot ledningar och hydrofor och om det är tjänligt ur estetisk/hälsomässig synpunkt. Undersökningen sker huvudsakligen enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Har du små barn är denna undersökning viktig då halten av fluorid, sulfat, nitrit och nitrat undersöks.

Hur gör jag för att undersöka mitt vatten?

Du är välkommen att hämta provtagningsmaterial på vattenlaboratoriet vid Hyndevads vattenverk vardagar mellan klockan 09.00-15.00. Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista. Utöver provtagningsmaterial får du även en följesedel med information om bland annat provtagning, provmängder och provinlämning.

Vilka analyser behöver jag? 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om vilka analyser du kan behöva. Där hittar du också råd för hur du sköter om din brunn på ett bra sätt. Direktlänk dit har du här.
 
""

Enskilt avlopp

Har du behov av att analysera ditt avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium.