Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Det här händer nu

Vi arbetar nu med att slutföra detaljprojekteringen för att påbörja upphandlingen av en entreprenör. Fornminnesundersökningar i Säldalen genomför under vecka 51.

Synpunkter från fastighetsägare angående de skyddsåtgärder som vi planerar att göra vid infartsvägen till Hyndevad behandlas just nu. Tillståndsprocessen för detta är också påbörjad.

Hur påverkas du av arbetet?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Tidplan för projektet presenteras nedan. Den kan dock komma att revideras.

 Tidplan

Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintligt ledningsnät under projektets gång. Befintligt ledningsnät kommer att vara i drift under projektets gång.

Vid frågor om utbyggnaden kontakta vår kundservice 016-710 23 00.

 

Sidan uppdaterades 2018-12-04