Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Hur påverkas du?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Tidplan för projektet presenteras nedan. Den kan dock komma att revideras.

Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintliga ledningsnät under projektets gång. Befintliga ledningsnät kommer att vara i drift under projektets gång.

Vid frågor om utbyggnaden kontakta vår kundservice 016-710 23 00. 

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00