Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Byggnationen för förnyelse av ledningssystem i området är igång. Åtgärderna innefattar förändrad spillvattenhantering som bland annat kommer att åtgärda avloppslukt i Säldalen. Vi genomför också en dagvattenskyddsåtgärd för infartsvägen till vattenverket. Förstärkningar på elnät och stadsnät kommer också att ske. Hela projektet beräknad vara färdigt under december 2019.

Hur påverkas du av byggnationsarbetet?

Schaktarbete och byggtrafik kommer att innebära periodvisa begräsningar i tillträde till vissa fastigheter. Avstängning av vägar kommer att skyltas på plats. Vår förhoppning är att ni inte ska uppleva några störningar i befintliga ledningsnät under projektets gång.

Vår entreprenör för arbetet heter Tranab AB. Deras bilar kommer att ha företagets logotype väl synlig.

Vad händer just nu?

Tranab slutför nu dagvattenskyddsåtgärden på infartsvägen till vattenverket. Vägen är öppen men det kommer även fortsättningsvis finnas arbetsfordon på den.

Grusvägen från Säldalen mot väg 214 är fortfarande avstängd och kommer så att vara till och med vecka 43. Trafiken omleds via hänvisningsskyltar.

Från vecka 43 - 50 kommer även Källbyholmsvägen att vara avstängd från väg 214. Även här omleds trafiken.

Framkomlighet vid markarbete

Nedanstående kartbild visar tid för vägavstängningar under arbetet. Byggarbetet beräknas vara helt klart under december 2019.

 Vid frågor om utbyggnaden, kontakta vår kundservice 016-10 60 60.