Förnyelse av ledningssystem öster om Hyndevadsåsen

Nu uppdaterar vi ledningsnäten öster om Hyndevadsåsen fram till Källbyområdet. Projektet innebär inte några förändringar för befintliga kunder utan omfattar endast förnyelse av huvudledningar.

Byggnationen för förnyelse av ledningssystem i området är igång. Åtgärderna innefattar förändrad spillvattenhantering som bland annat kommer att åtgärda avloppslukt i Säldalen. Vi genomför också en dagvattenskyddsåtgärd för infartsvägen till vattenverket. Elnät och stadsnät har också förstärkts.

Vad händer just nu?

April, 2020:
Tranab arbetar nu med återställning och beläggningsarbete.

Periodvis innebär Tranabs arbete att vägarna i området (infartsväg till vattenverket från väg 230 och grusvägen från Säldalen mot väg 214 samt Källbyholmsvägen) kommer att behöva ledas om med skyltning.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av april 2020.

 

Vid frågor om utbyggnaden, kontakta vår kundservice 016-10 60 60.