Kvarteret Gillet

Inför nybygget i kvarteret vid Gesällgränd genomför vi schaktarbeten för att lägga nya ledningar på flera platser längs Eskilstunavägen, mellan Riktargatan och Gesällsgränd.

Under tiden arbetet pågår kommer gång- och cykeltrafik påverkas i olika omgångar. Framkomligheten för fordonstrafik blir något begränsad på Eskilstunavägen och en totalavstängning kommer att behöva genomföras på Riktargatan i ett senare skede.

Arbetet, som påbörjades i mitten av april beräknas vara klart i augusti.

I bilden nedan ser du var avstängningarna kommer att vara under juni och juli.

Avstängning Kv. Gillet juni, juli 2019