Kvarteret Gillet

Inför nybygget i kvarteret vid Gesällgränd genomför vi schaktarbeten för att lägga nya ledningar på flera platser längs Eskilstunavägen, mellan Riktargatan och Gesällsgränd.

Just nu pågår återställningsarbete på Eskilstunavägen, Riktargatan och Gesällgränd. Vår entreprenör Svevia, ska asfaltera och sätta kantsten. Detta innebär att trafiken, under ca 4-5 veckor, tillfälligtvis kommer att ledas om via skyltning på plats.

Arbetet beräknas vara klart i december 2019.