""

Kungsgatan

Eskilstuna Kommun ligger bakom satsningen kring ombyggnationen av Fristadstorget. Nästa steg i projektet är att bygga om Kungsgatan för att få ett attraktivare och tryggare Eskilstuna. Projektet är uppdelat i tre olika etapper och första etappen startade 29 mars 2016.

I samband med kommunens ombyggnation av Kungsgatan kommer vi passa på att byta ut våra VA-ledningar längs Kungsgatan. Det underlättar att göra arbetet i samband med ombyggnationen när det ändå är ett stort grävarbete som sker samt att det är en investering för framtiden. Dagens äldsta ledningar är nämligen från 20-talet och börjar bli dåliga. Entreprenören för hela ombyggnationen är Tuna Entreprenad.

 

Etapp 1

Etapp 1 är öster om Fristadstorget, dvs. Fristadstorget - Kyrkogatan. Arbetet startade 29 mars 2016 och avslutades i juli 2017.

Etapp 2

Nu har bygget av etapp 2, sträckan Fristadstorget-Drottninggatan startat. Arbetet började 5 februari 2018 och beräknas vara klart november 2019. I samband med vårt arbete med att att dels koppla in nya ledningar men också byta ut ventiler kan vattnet behöva stängas av. Information om vattenavstängningar kommer att meddelas när det är aktuellt, i första hand på vår driftinformationssida eem.se/driftinformation

Etapp 3

Etapp 3 avslutar från Drottninggatan till Trafikverket.

För mer info kring Eskilstuna kommuns ombyggnation, gå in på eskilstuna.se/kungsgatan.

Har du frågor under byggtiden hittar du kontaktpersoner här: www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsutvecklingsprojekt/kungsgatan-byggs-om/kontakta-oss-under-byggtiden.html

""

Aktuella VA-arbeten

Läs mer om vart och varför vi arbetar med att underhålla ledningsnätet.