Till sidans huvudinnehåll

Laboratoriet

Laboratoriet för vatten är en avdelning inom vatten och avlopp. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. För att uppfylla kvalitetskraven i denna standard arbetar vi i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001.

Genom en hög kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga och integritet skapar vi värde för våra kunder genom att ta prover och analysera; 

  • dricksvatten 
  • avloppsvatten
  • söt- och badvatten (bassängvatten)
  • råvatten
  • grundvatten
  • slam och organiskt avfall

Kundernas behov, bra kvalitet, god arbetsmiljö och hänsynstagande till den yttre miljön präglar alla aspekter av laboratoriets verksamhet.

Hur undersöker jag mitt dricksvatten?

Har du egen anläggning och vill veta kvaliteten på ditt dricks- eller avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium. Vi kan undersöka det både mikrobiologiskt och kemiskt. Kontakta oss om du har frågor om vattenanalyser eller vatten- och avloppsprovtagning.

Avseende vatten utför vi både kemiska och mikrobiologiska analyser. För dricksvatten för allmän förbrukning kan vi erbjuda samtliga mikrobiologiska analyser enligt LIVSFS 2022:12. För analysparametrar och analyspaket i övrigt se Analys- och prislista för liten dricksvattenanläggning för privat bruk (pdf).

Obs! Vid inlämning av vattenprover

Det gäller det speciella besöksregler när du ska lämna vattenprover på grund av att laboratorieverksamheten (Kvalitetskontroll) befinner sig på ett skyddsobjekt.

När du kommer möts du av en skyddsvakt som ansvarar för bevakningen av skyddsobjektet. Instruktioner som skyddsvakten ger på plats måste följas annars kan man komma att nekas tillträde eller avvisas från skyddsobjektet.

Endast en person släpps in på området. Kommer du i ett fordon får eventuella passagerare stanna kvar utanför stängslet till skyddsobjektet.

Skyddsvakten kommer att:
  • Be om giltig svensk identifikationshandling
  • Ledsaga dig till entrén för laboratoriet
  • Efter inlämning av prover, ledsaga dig bort från området

Väl mött!
Vatten & Avlopp, Kvalitetskontroll

Laboratoriets öppettider

Laboratoriet har öppet:
Måndag - torsdag: 08.00-15.00 och fredag: 08.00-13.00

Inlämning av vattenprover

Ordinarie öppettider för inlämning av vattenprover:
Måndag och tisdag kl. 08.00-14.00 helgfria veckor.

Vissa veckor har laboratoriet avvikande öppettider för inlämning av vattenprover.

Klicka här för att se avvikande öppettider.

Vid osäkerhet om öppettider, vänligen kontakta laboratoriet.

Kontakta Laboratoriet

Laboratoriet finns i samma område som Hyndevads Vattenverk, längs väg 230, vid Eskilstunas utkant.

Jourtelefon: 016-10 60 15 
(vardagar 9-15)

E-post: va.kvalitetskontroll@esem.se

Barn och mamma i köket får sitt vatten från egen brunn.

Lämna vattenprover

Har du egen brunn? Lämna enkelt vattenprover för att undersöka ditt dricksvatten.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Har du behov av att analysera ditt avloppsvatten kan du lämna in ett prov till vårt laboratorium.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.