Till sidans huvudinnehåll
Grästrån i motljus

Vi skapar samhällsnytta

Eskilstuna Energi och Miljö spelar en central roll för att nå Eskilstuna kommuns ambitiösa klimatmål. Men vad har vi uppnått och vad strävar vi mot? Här är några exempel.

Vilka drivmedel använder vår fordonsflotta?

- 80 procent kör på HVO (förnybart bränsle för dieselmotorer)

- 12 procent på fordonsgas

- 1 procent bensin

- 7 procent diesel

Målet är 100 procent fossilfria transporter.

Hur många ton biogas utvanns på Ekeby Reningsverk 2021?

- 2021 540 ton

- 2023 Målet är 750 ton vilket motsvarar cirka 200 000 mil, eller 50 varv runt jorden med buss

Biogasen är helt förnybar och ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin och diesel.

Hur många kilo hushållsavfall per person och år går till förbränning?

- 2021 130,6 kg/person

- 2020 147,6 kg/person

Vår vision är att allt som kan återvinnas ska återvinnas.

Hur mycket närproducerad solel ger solcellsparken på Lilla Nyby?

- Parken ska leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos 120 eluppvärmda villor eller 800 lägenheter

Kommande initiativ: Jordsorteringsanläggning

Ett viktigt och omfattande hållbart initiativ som står för dörren är en jordsorteringsanläggning. Med den nya anläggningen ska jordmassor från bygg- och anläggningsarbeten kunna tas om hand och renas för att sedan kunna användas igen i nya bygg- och anläggningsprojekt. Målet är att skapa ett cirkulärt kretslopp, vilket går helt i linje med visionen att allt som kan återvinnas ska återvinnas.

Björkstammar i skog

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.

Elektrifiering av nästan precis EVERYTHING

Elektrifiering av nästan precis EVERYTHING

Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå fossilfrihet. Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala nyckeln som jobbar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig.

Med siktet inställt på hållbar utveckling

Med siktet inställt på hållbar utveckling

Vi är så peppade över att Eskilstuna blivit universitetsstad! Eftersom vi verkar inom en framtidsbransch är forskning och utveckling viktigt för oss. Därför är vi stolta över de samverkansprojekt vi deltar i på Mälardalens universitet, MDU.