Till sidans huvudinnehåll
Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Solklar satsning för en hållbar stad

I höst står solcellsparken på Lilla Nyby klar! Då kan du som är elhandelskund hos oss köpa superlokalt producerad solel.

Att anlägga en solcellspark är ett självklart val för Eskilstuna, som ska vara en klimatpositiv plats 2045. Och vad passar bättre än att placera parken på den gamla deponin vid Lilla Nyby, där Eskilstunaborna förr i tiden slängde sina sopor? 

– Vi använder deponin, som är obrukbar mark, för att producera förnybar el. Det känns fantastiskt att vi kan maxa nyttan på det här sättet. Solceller är ett skonsamt sätt att producera el. I processen uppstår ingen koldioxid eller några andra utsläpp som påverkar miljön, säger Tony Roos, projektledare för solcellsparken.

Parken ska leverera lokalproducerad solel till våra elhandelskunder, både de som bor i villa och lägenhet. Den kommer att täcka en mindre del av deponin som totalt är 30 hektar stor. Möjlighet finns att bygga ut parken efterhand.

"Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle.”

– Vi vet genom undersökningar att både våra privatkunder och företagskunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Det finns ett stort intresse för att köpa lokalt producerad el. Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Tony Roos

Tony Roos

Affärsutvecklare och Projektledare för solcellsparken på Lilla Nyby

Korta fakta om solceller

  • Med solpaneler genereras elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan även producera elektricitet under molniga dagar, med då blir produktionen betydligt lägre.
  • Solenergi har låg miljöpåverkan. Installation och produktion av solsystem är dock förknippade med vissa utsläpp.
  • Sveriges största solcellspark finns utanför Strängnäs. Den ägs av HSB och är 35 hektar stor. Parkens energiproduktion motsvarar årselanvändningen för cirka 5 000 lägenheter.
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Vår egna solcellspark

Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045. Det här är ett av våra bidrag för att vi tillsammans ska nå målet.

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.