Med siktet inställt på hållbar utveckling

Vi är så peppade över att Eskilstuna blivit universitetsstad! Eftersom vi verkar inom en framtidsbransch är forskning och utveckling viktigt för oss. Därför är vi stolta över de samverkansprojekt vi deltar i på Mälardalens universitet, MDU.

MDU bedriver viktig forskning som knyter an till FN:s globala mål för hållbarhet. Ett av dessa mål handlar om hållbar energi – och där är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö förstås med på ett hörn.

Vatten- och livsmedelsförsörjning, transporter, hälso- och sjukvård samt kommunikation och industri är beroende av energi.

Resilient – nytt kompetenscentrum för framtidens energisystem

Energimyndigheten har beviljat medel på 63 miljoner kronor till ett nytt kompetenscentrum vid namn Resilient – koordinerat från MDU. Syftet med Resilient är att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem.

I kompetenscentret ingår bland annat  Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Uppsala universitet, Volvo Construction Equipment, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun.

Recreate – forskningsprojekt för längre livslängd för fordonsbatterier

År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon att ha nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet.

Forskningsprojektet Recreate undersöker möjligheterna att förlänga livslängden för batterier till elfordon. Projektet ska dessutom föreslå lösningar för hur batterierna kan få en andra livslängd, genom exempelvis återanvändning. På så vis skapas grunden till en mer cirkulär affärsmodell som är en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Recreate genomförs i samverkan med bland andra Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Volvo Construction Equipment, Bombardier Transportation och Mälarenergi.