Till sidans huvudinnehåll
Ekeby Våtmark

Ekeby våtmark – en unik oas i Eskilstuna

En plats där unika växtarter och ett myllrande djurliv växer och frodas samtidigt som invånarnas kväverika avloppsvatten renas låter nästan som en illusion. Men faktum är att allt det här äger rum varje dag, året runt på Ekeby våtmark strax utanför Eskilstuna. Varmt välkommen att upptäcka oasen du också.

I Sverige har många av de naturliga våtmarkerna som mossar, myrar, sumpmarker och slättsjöar minskat på grund av utdikning. Därför har också det speciella växt- och djurliv som förknippas med våtmarker minskat. Det är därför viktigt att nya, konstgjorda våtmarker hjälper till att återställa den biologiska balansen. En rik flora av växter och en mångfald av djur, insekter och organismer som är speciella för våtmarker trivs och frodas i Ekeby våtmark.

Så funkar det

När avloppsvattnet når våtmarken är det renat från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen men innehåller fortfarande mycket kväve. Våtmarken i Eskilstuna är en naturlig reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. Den tar hand om näringsämnen i avloppsvattnet som annars skulle kunna förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren. Den kan även mildra effekten av klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster genom sin vattenhushållande funktion. 

Visste du våtmarker kan hjälpa till att mildra effekten av klimatförändringar genom sin vattenhushållande funktion?

Våtmarkens uppbyggnad

Ekeby våtmark av totalt åtta dammar. Det renade vattnet från reningsverket fördelas via inloppsrör till fem parallella dammar. Vattnet samlas upp i en fördelningskanal och leds vidare till ytterligare tre parallella dammar. Från dessa samlas vatten i en utloppskanal och släpps ut i Eskilstunaån. Vattnet finns i dammarna cirka en vecka innan det släpps ut. Vid utloppet till Eskilstunaån finns ett provtagningshus där flödesmätning och kvalitetsprover genomförs. 

Ekeby våtmark i siffror

 • Total yta 40 hektar
 • Varav dammyta 28 hektar
 • Vattendjup (medel) 1 meter
 • Vattenflöde Medel: 500 liter/s
 • Antal dammar 8 st
 • Volym 280 000 m3
 • Vallarnas längd 9 km
 • Varav dammlängd 6 km
Fiskgjuse som landar på vatten

Besök våtmarken!

Ekeby våtmark är Sveriges största anlagda våtmark och är i drift året om. Alla kan komma till Ekeby våtmark och bara vara eller bocka av hur många av de drygt 150 fågelarter som finns här. Ta med picknick, boccia, kikare och familjen till den anlagda våtmarken som är stor som 80 fotbollsplaner. Med lite tur kan du även få se vår landskapsfågel, fiskgjusen, här.

 • Våtmarken har alltid öppet och det finns parkering utanför området.
 • Det finns markerade promenadstråk för längre eller kortare turer och fågeltorn (ta med egen kikare).
 • När det är dags för en paus finns bänkar och bord där du kan fika.
ReTuna Återbruksgallerias entré

Upptäck ReTuna

Människor från hela världen har rest till Eskilstuna endast för att besöka vårt unika centrum för återbruk. Men har du som bor här i närheten verkligen utforskat återbruksgallerian? Om inte, i sommar är det dags att ta en sväng förbi världens första återbruksgalleria, ReTuna!