Barn leker i vattenpöl

Fjärrvärmens sex miljöfördelar

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan. Nedan har vi listat fjärrvärmens sex största miljöfördelar.

1. Förnybart bränsle

I kraftvärmeverket i Eskilstuna eldar vi i princip uteslutande med förnybara bränslen. Vid förbränning av såväl fossila som förnybara bränslen frigörs koldioxid som bidrar till uppvärmningen av jorden – den så kallade växthuseffekten. Förnybara bränslen ger dock väsentligt mycket mindre utsläpp än fossila, eftersom förnybart bränsle ingår i det naturliga kretsloppet.

2. Resurssmart

Fjärrvärmevattnet i Eskilstuna värms genom att elda avverkningsrester som trädtoppar, bark och grenar från skogsindustrin – resurser som annars hade gått till spillo. Ett effektivt sätt att ta hand om det som blir över.

3. Energieffektivt

Tack vare avancerad förbränning och att även värmen i rökgaserna tas tillvara är verkningsgraden (hur effektiv en panna är och därmed tar tillvara på energiinnehållet) i vårt kraftvärmeverk väldigt hög, betydligt högre än i en vanlig villapanna.

4. Förnybar el

När du väljer fjärrvärme som uppvärmningsform kan vi öka vår produktion av el från förnybara källor. Det är bra för oss här i Eskilstuna och i resten av Sverige, men det är även bra för resten av världen – där stora delar av elenergin fortfarande kommer från kolkraft.

5. Renare luft

Kraftvärmeverket har ett avancerat system för rening av rökgaser, som med god marginal uppfyller de hårda krav som EU och svenska myndigheter ställer på anläggningar av det slaget. Rökgaserna renas i flera steg från både svavel-, klor-, kväve- och organiska kolföreningar och gaserna passerar även ett spärrfilter, som hindrar flygaska och andra mikroskopiska partiklar från att komma ut i luften.

6. Framtidssäkert

Ett fjärrvärmesystem är inte beroende av en viss energikälla. Det går att byta till andra energikällor om de visar sig vara bättre för miljön eller klimatet. Vilka energikällor framtiden erbjuder vet vi ännu väldigt lite om, men tack vare att nätet redan finns kan vi enkelt anpassa oss till nya miljökrav.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.