Till sidans huvudinnehåll
Barn leker i vattenpöl

Fjärrvärmens sex miljöfördelar

Fördelarna med fjärrvärme är många, den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan. Nedan har vi listat fjärrvärmens sex största miljöfördelar.

Fjärrvärmens sex miljöfördelar

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan. Nedan har vi listat fjärrvärmens sex största miljöfördelar.

1. Förnybart bränsle

I kraftvärmeverket i Eskilstuna eldar vi i princip uteslutande med förnybara bränslen. Vid förbränning av såväl fossila som förnybara bränslen frigörs koldioxid som bidrar till uppvärmningen av jorden – den så kallade växthuseffekten. Förnybara bränslen ger dock väsentligt mycket mindre utsläpp än fossila, eftersom förnybart bränsle ingår i det naturliga kretsloppet.

2. Resurssmart

Fjärrvärmevattnet i Eskilstuna värms genom att elda avverkningsrester som trädtoppar, bark och grenar från skogsindustrin – resurser som annars hade gått till spillo. Ett effektivt sätt att ta hand om det som blir över.

3. Energieffektivt

Tack vare avancerad förbränning och att även värmen i rökgaserna tas tillvara är verkningsgraden (hur effektiv en panna är och därmed tar tillvara på energiinnehållet) i vårt kraftvärmeverk väldigt hög, betydligt högre än i en vanlig villapanna.

4. Förnybar el

När du väljer fjärrvärme som uppvärmningsform kan vi öka vår produktion av el från förnybara källor. Det är bra för oss här i Eskilstuna och i resten av Sverige, men det är även bra för resten av världen – där stora delar av elenergin fortfarande kommer från kolkraft.

5. Renare luft

Kraftvärmeverket har ett avancerat system för rening av rökgaser, som med god marginal uppfyller de hårda krav som EU och svenska myndigheter ställer på anläggningar av det slaget. Rökgaserna renas i flera steg från både svavel-, klor-, kväve- och organiska kolföreningar och gaserna passerar även ett spärrfilter, som hindrar flygaska och andra mikroskopiska partiklar från att komma ut i luften.

6. Framtidssäkert

Ett fjärrvärmesystem är inte beroende av en viss energikälla. Det går att byta till andra energikällor om de visar sig vara bättre för miljön eller klimatet. Vilka energikällor framtiden erbjuder vet vi ännu väldigt lite om, men tack vare att nätet redan finns kan vi enkelt anpassa oss till nya miljökrav.

Ordlista för miljövärden

Primärenergi

Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan, till exempel träd, vattenkraft, kol och olja.

Primärenergifaktor

Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är, ju lägre siffra desto effektivare system.

Fossila bränslen

Fossila bränslen är energikällor som nybildas mycket långsamt, som kol, olja och naturgas. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till den förstärkta växthuseffekten.

Förnybara bränslen

Förnybara bränslen är energikällor som hela tiden återbildas, som vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi och biobränslen. Förnybara energikällor bidrar inte till den förstärka växthuseffekten.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av ved, kol och olja. Koldioxid är den största orsaken till den förstärkta växthuseffekten.

Kväveoxid (NO2)

Kväveoxider bildas vid all förbränning vid höga temperaturer och utsläppen bidrar till försurning och övergödning i mark, skog och vatten.

Svaveldioxid (SO2)

Svaveldioxid är en färglös och hostretande gas. Den släpps ut vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen men även från naturliga processer såsom vulkanutbrott. Svaveldioxid oxideras i atmosfären och bildar svavelsyra, vilket bidrar till försurning.

Stoft

Stoft är små fasta fragment som sprids i luften. Partiklar i utomhusluften har hälsoskadliga effekter, speciellt för känsliga personer.

""

Så skapas värmen

Hur blir egentligen trä till fjärrvärme och el? Allt sker i vårt kraftvärmeverk genom en noga kontrollerad process.

Gräs i solsken

Låg miljöpåverkan

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan.

En sköld med samtliga loggor för de föreningar som är ambassadörer för Eskilstuna-el

Alla vinner med Eskilstuna-el

Vårt schyssta och lokala elavtal som gynnar både dig, miljön och föreningslivet i Eskilstuna.

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.