Vilka berörs?

Alla boende och näringsidkare i Eskilstuna som är anslutna till det kommunala VA-nätet.