Varför kan inte Eskilstuna Energi och Miljö producera mer vatten?

Det finns gott om vatten i våra vattenmagasin. Men just nu är förbrukningen på vatten väldigt hög i Eskilstuna. Det gör att vattenverken jobbar för fullt. Kapacitetsbegräsningar finns främst i ledningsnätet som är dimensionerad utifrån en normal hushållsanvändning, vilket inte innefattar fyllning av pooler eller längre bevattning med spridare eller slang.