Vad ska man göra om man ser någon som trots förbudet vattnar gräsmattan?

Vi hoppas att alla förstår innebörden av bevattningsförbudet och tar hänsyn till att det kan påverka grannar eller andra i närområdet negativt om man väljer att vattna sin gräsmatta eller fylla poolen ändå. Om inte bevattningsförbudet följs kan vi behöva sätta in andra restriktioner. Informera gärna personen i fråga om du ser att någon ändå vattnar, trots förbudet. Kanske har informationen inte nått denne.