Räcker inte ledningsnätet till?

Ledningarna dimensioneras för en normal vattenförbrukning och en normal vattenomsättning med en viss rekommenderad överkapacitet. Anledningen till detta är främst kvalitétsaspekten. Stående vatten kan till exempel få lukt, smak och anmärkning på mikrobiologisk kvalité. I de områden där vi har dålig vattenomsättning normalt skulle överdimensionerade ledningar kunna resultera i detta på grund av för lågt flöde. Att bygga dubbla ledningar för att uppfylla behov vid extrema situationer skulle också innebära enorma kostnader för samhället och slutanvändarna, det vill säga våra kunder.