Har ni vidtagit några andra åtgärder för att öka trycket mer än att införa bevattningsförbud?

Ja, vi jobbar just nu intensivt med att förstärka trycket med pumpning och styrning av vatten mot de områden där trycket är sämst.